Vancouver International Film Festival (Canada)
Sapporo Short Fest (Japan)
Erie International Film Festival (USA)
Great Lakes International Shorts Festival (USA)
Kiwi International Film Festival (Zealand)
Catharsis International Film Festival (Belgium)

Kanako Higashi
Keisuke Horibe
Naoto Nojima
Tatsuya Gasyuin
Masahiro Kiyota
Hironori Kogure
Mizuki Komatsu
Yaeko Kiyose
Tadashi Bise
Madoka Katsumata
Yasuhiro Nomura

Director/Isamu Hirabayashi
Executive Producer/Madoka Katsumata
Producer/Takashi Nakamura
Assistant Director/Motoyuki Itabashi
Production Manager/Yutaka Moritomo
Cinematographer/Miki Ogawa
Assistant Cinematographer/Hikaru Shirasawa
Gaffer/Yasuhiro Nomura
Assistant Light/Shinya Ishiduka
Assistant Light/Takamasa Furukawa
Production Design/Ryo Osato
Assistant Designer/Katsuaki Goto(NVC)
Costume/Megumi Mochizuki
Assistant Stylist/Yui Funami
Hair & Make/Nori
Hair & Make/Asumi Washizuka
Recording/Yasuo Hijikata
Assistant Recording/Takuya Kubo
Assistant Recording/Kento Yahagi
Music/Takashi Watanabe
Sound Mix/Keitaro Iijima
Assistant Sound Mix/Naoki Kagawa
Assistant Sound Mix/Reo Kuroshita
Assistant Sound Mix/Takehide Takaki
Assistant Sound Mix/Saho Nagatani
Assistant Sound Mix/Momoe Yamaguchi
Art Director/Ken Murakami
Offline Editor/Mina Yonezawa
Still Photographer/Ani Watanabe
Still Photographer/Yuichi Nagai
Assistant Production Manager/Sakura Sekomune
Camera Shop/Kokihihumi CO.,Ltd.
Light Shop/Lucky lighting CO.,Ltd.
Recording Studio/
Kobe Institute of Computing-College of
Computing Studio 301
Production Company/
DASH CO.,Ltd.
demand CO.,Ltd.